نویسنده = رضا براتی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه مدل‌های هیدرولوژی روندیابی سیل در رودخانه‌ها

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-114

رضا براتی؛ غلامحسین اکبری


2. تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبریز کشف‌رود با استفاده از روش گشتاورهای خطی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 223-228

رضا براتی؛ مهدی اژدری مقدم؛ مسعود آرامی فدافن


3. تحلیل حساسیت پارامتر‌های روندیابی سیلاب با مدل موج دینامیکی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 203-208

رضا براتی؛ غلامحسین اکبری؛ علیرضا حسین‌نژاد دوین؛ مسعود آرامی فدافن