نویسنده = حسین صدقی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین مناسب‌ترین مدل تابش در معادله هارگریوز- سامانی در دشت شهرکرد با استفاده از داده‌های لایسیمتر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 47-56

محمد امین زارعی؛ سید حسن طباطبائی؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی


2. پهنه بندی سیلاب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 11-22

سعید شعبانلو؛ حسین صدقی؛ بهرام ثقفیان؛ سید حبیب موسوی جهرمی