نویسنده = مهدی اسمعیلی ورکی
تعداد مقالات: 3
1. توسعه معادلات تئوری صریح برای برآورد نسبت عمق ثانویه جهش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-166

امیر کاسی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ جواد فرهودی


2. مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا با شیب کف معکوس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 121-130

امیر کاسی؛ جواد فرهودی؛ مهدی اسمعیلی ورکی


3. برآورد مشخصات جهش هیدرولیکی واگرا در مقاطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 27-35

مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمد حسین امید