نویسنده = سید سعید اسلامیان
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد مدل‌های فیزیکی برای تعیین ویژگی‌های شکافت و جریان در شکست سدهای خاکریزه‌ای

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 149-162

کامران کوزه گر؛ یوسف حسن زاده؛ سعید اسلامیان؛ میکائیل یوسف زاده فرد؛ علیرضا بابائیان امینی


2. مطالعه آزمایشگاهی سرریزهای چندوجهی مثلثی در حضور پره‌های هادی جریان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-65

سیده زهرا حسینی تشنیزی؛ منوچهر حیدرپور؛ سید سعید اسلامیان


3. ارزیابی روابط تجربی برآورد دبی اوج لحظه‌ای سیلاب در حوضه‌های آبریز غرب ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 215-219

سعید شعبانلو؛ احمد رجبی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید فرهاد موسوی