نویسنده = خدایار عبداللهی
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی تخصیص آب در دسترس بر مبنای شاخص پایداری آب زیرزمینی در حوزه آبخیز ارازکوسه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 45-59

زینب محمودی؛ عبدالرضا بهره مند؛ خدایار عبدالهی؛ رسول میرعباسی؛ امیر سعدالدین؛ شاپور کوهستانی؛ چوقی بایرام کمکی


2. روندیابی سیلاب در رودخانه ها با استفاده از مدل موج سینماتیک و ماسکینگام-کانژ(مطالعه موردی: رودخانه دوآب صمصامی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-65

روح الله کریمیان کاکلکی؛ افشین هنر بخش؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ خدایار عبداللهی


3. تخمین و بازسازی داده‌های حداکثر بارش 24 ساعته در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 179-186

محمد مهدی متین‌زاده؛ روح الله فتاحی؛ محمد شایان نژاد؛ خدایار عبداللهی