نویسنده = مسعود نوشادی
تعداد مقالات: 4
2. تعیین هدررفت واقعی آب و شاخص‌های عملکرد نشت درشبکه آبرسانی شهر لار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 229-232

مسعود نوشادی؛ مسلم راستی


3. جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 197-204

مریم آسمان رفعت؛ سید حسن طباطبائی؛ مسعود نوشادی


4. بررسی کیفیت آب شرب بندرعباس با استفاده از آنالیز خوشه‌ای و تحلیل عاملی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-82

مسعود نوشادی؛ احمد آذرپیکان؛ احمد نوحه‌گر