نویسنده = هیراد عبقری
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی اندرکنش سطح آب دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی با استفاده از GMS

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-137

سمانه دادآفرید؛ بهزاد حصاری؛ هیراد عبقری


2. تأثیر ابعاد کانال بر تغییرات لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-83

حجت احمدی؛ هیراد عبقری؛ وحید رضاوردینژاد؛ سینا بشارت


3. ارزیابی روش‌های مختلف شبیه‌سازی هیدروگراف سیل با استفاده از بسته نرم افزاری HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چهل‌گزی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-38

مریم کریمی؛ حسین ملکی نژاد؛ هیراد عبقری؛ محمد صادق عزیزیان