نویسنده = حسین بابازاده
تعداد مقالات: 7
3. مدل‌سازی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از نرم‌افزار Qual2kw

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 121-131

آرش خنک؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ علی صارمی؛ مهدی محمدی قلعه نی


4. ایزوترم جذب فلز سنگین سرب از محیط آبی توسط جاذب های زیستی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 149-157

موسی محمدپور؛ علی افروس؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم پذیرا


5. اثر اعمال مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره وری اقتصادی آن

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-77

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ حسن ابراهیمی راد؛ حنیف عبدلی


6. تعیین مناسب‌ترین مدل تابش در معادله هارگریوز- سامانی در دشت شهرکرد با استفاده از داده‌های لایسیمتر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 47-56

محمد امین زارعی؛ سید حسن طباطبائی؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی