نویسنده = محمد علی قربانی(نویسنده مسئول)
تعداد مقالات: 3
2. بررسی قابلیت مدل تابع انتقال در تخمین ابعاد هیدروگراف واحد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-45

محمد علی قربانی؛ یوسف حسن‌زاده؛ حکیمه اسدی؛ پیمان یوسفی


3. ارزیابی جریان رودخانه با استفاده از نظریه آشوب

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 177-186

عباس قاهری؛ محمد علی قربانی؛ هادی دل‌افروز؛ لیلا ملکانی