نویسنده = مهدی قبادی نیا
تعداد مقالات: 6
1. اثر زهکشی کنترل‌شده بر تغییرات غلظت آهن در زهاب خروجی و جذب آن در گیاه ذرت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-14

وریا صوفی احمدی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدعلی ناصری؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ حمیدرضا متقیان


3. تعیین ضرایب گیاهی یگانه و دوگانه کتان روغنی در دشت شهرکرد

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-122

ژاله نوروزی؛ احمدرضا قاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی


4. بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف، انتقال و انتشار کادمیم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 221-226

علی مهدوی مزده؛ آناهیتا اسماعیلیان؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالمجید لیاقت


5. مطالعه آزمایشگاهی اثر میزان SAR و EC آب آبیاری بر عملکرد پوشش سیستم زهکشی

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 125-134

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ حسن رحیمی؛ مهدی قبادی نیا؛ عل‍یرضا حسن اقلی؛ مسعود محمدی


6. مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 53-62

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ تیمور سهرابی؛ حسن توفیقی؛ عبدعلی ناصری