نویسنده = حسین صمدی بروجنی
تعداد مقالات: 9
1. کاربرد رویکرد بیلان جرمی در ارزیابی تغییرات تبادل آب‏های سطحی و زیرزمینی در زیرحوضه لنجانات

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 127-136

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی؛ روح الله فتاحی؛ حسین صمدی بروجنی


2. بررسی لایه بندی حرارتی و اکسیژن محلول در مخزن یک سد بزرگ (مطالعه موردی سد کارون 3)

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-57

شیرین السادات طلاکش؛ روح‌الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ ابراهیم خواجه پور


3. مدل‌سازی عددی آبشستگی در محل تنگ‌شدگی آبراهه با استفاده از مدل SSIIM

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 81-88

سهیل عباسی؛ حسین صمدی بروجنی؛ جواد غفاری گوشه؛ مرجان پارس مهر


4. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازی و پولکی بر تنش برشی بستر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397

پری ملکی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح اله فتاحی نافچی؛ داریوش ملکی


5. ارزیابی معادلات توزیع غلظت رسوبات معلق در کانال های باز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 175-185

محسن نصرآبادی؛ صالح ریاحی؛ حسین صمدی بروجنی


6. اثر کاربری ‌اراضی مختلف حوضه سد زاینده‌رود علیا در تولید رسوب با استفاده از GIS

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 143-152

مهدی پژوهش؛ منوچهر گرجی؛ سید محمود طاهری؛ فریدون سرمدیان؛ جهانگرد محمدی؛ حسین صمدی


7. تأثیر بستر موج‌دار مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 99-108

محبوبه غزالی؛ حسین صمدی بروجنی؛ بهزاد قربانی؛ روح الله فتاحی


8. بررسی آستانه ته‌نشینی رسوبات چسبنده معلق با استفاده از مدل آزمایشگاهی فلوم دایره‌ای

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 75-82

حسین صمدی؛ مهدی نادری‌بلداجی؛ روح الله فتاحی


9. بررسی طرح های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از مدل WEAP (مطالعه موردی: تونل بهشت آباد)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 33-44

مهری سعیدی نیا؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح الله فتاحی