نویسنده = علی حسین زاده دلیر
تعداد مقالات: 3
1. مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 73-81

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه‌ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال‌های باز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-130

پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمود شفاعی بجستان؛ داود فرسادی زاده


3. بررسی گسترش جریان‌های گردابی اطراف دریچه تحتانی مخزن‌ها برای افزایش راندمان فلاشینگ

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-62

حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین زاده دلیر