نویسنده = سید حسین حسینی
تعداد مقالات: 2
1. مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1397

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


2. بررسی تأثیر پرده آب‌بند بر پایداری شیب جانبی کانال‌های خاکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 195-204

داود فرسادی زاده؛ پیمان ورجاوند؛ علی حسین زاده دلیر؛ ناصر شکری؛ سیدحسین حسینی؛ پیام خسروی نیا