نویسنده = سید مجتبی صانعی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل طوق بر الگوی آب‌شستگی اطراف پایه‌های پل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 121-130

امیررضا محمدنژاد اردشیری؛ مجتبی صانعی


3. تأثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آب‌شستگی اطراف پایه پل

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 135-142

سید جواد مشکواتی تروجنی؛ محسن مسعودیان؛ سید مجتبی صانعی؛ میر خالق ضیاء تبار احمدی