نویسنده = اصغر اصغری مقدم
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی روش های مختلف SOM-AI برای پیش‌بینی سطح آب‌زیرزمینی(مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-105

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد


3. کاربرد برنامه ریزی بیان ژن (GEP) برای ایجاد مدل ترکیبی فازی (CFLM) به منظور پیش بینی غلظت آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-96

فریبا صادقی اقدم؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ فریدون آرمانفر