نویسنده = عطا الله ندیری
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی روش های مختلف SOM-AI برای پیش‌بینی سطح آب‌زیرزمینی(مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-105

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد


2. مدل‌سازی تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت تبریز با استفاده از مدل ترکیبی SOM-ANN

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 95-102

عطا الله ندیری؛ مرضیه داداش بابا؛ اصغر اصغری مقدم


3. کاربرد برنامه ریزی بیان ژن (GEP) برای ایجاد مدل ترکیبی فازی (CFLM) به منظور پیش بینی غلظت آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-96

فریبا صادقی اقدم؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ فریدون آرمانفر