نویسنده = اسماعیل اسدی
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی به منظور احیای آبخوان ها (منطقه مورد مطالعه: دشت مرند)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 123-140

امید کریمی؛ اسماعیل اسدی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه


2. تحلیل نقش بارش بر تأمین نیاز آبی، میزان عملکرد و تنش رطوبتی گندم و عدس دیم در دشت زنجان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399

ابوالفضل مجنونی هریس؛ پرستو امیرذهنی؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی


5. تحلیل طیف توانی (اسپکترومی) برای بررسی مقیاس‌پذیری بارش ماهانه 33 ایستگاه باران‌سنجی ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

مسعود غریب دوست؛ محمد علی قربانی؛ محمد حسن فاضلی فرد؛ اسماعیل اسدی