نویسنده = بهزاد قربانی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی انسداد نسبی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچه‌های پرورش ماهی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397

ارسلان فاریابی؛ بهزاد قربانی؛ عیسی معروف پور؛ برزان بهرامی کمانگر


2. اثر تجمع اجسام شناورچوبی بر آبشستگی در اطراف پایه پل مربعی با دماغه تیز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395

مهدی اسدی آقبلاغی؛ سید میثم مشعشعی؛ بهزاد قربانی


3. تأثیر کاربرد همزمان کابل و طوقه در کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های سه‌تایی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395

علی نوری امام زاده یی؛ حسن ترابی؛ بهزاد قربانی؛ حجت الله یونسی


4. تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی


5. بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان سرریز جانبی لبه تیز ذوزنقه ای

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 123-133

هانی تبریزی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ بهزاد قربانی


6. حذف یون‌های کلسیم، منیزیم، کلر و بی‌کربنات از آب شور با استفاده از جاذب‌های اصلاح شده

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-69

سید محمد جواد میرزایی؛ بهزاد قربانی؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ اسماعیل صلاحی؛ رضا پورواعظی روکرد


7. تاثیر پوسته گندم و خاک اره بر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آبهای شور

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 193-201

رضا پورواعظی روکرد؛ بهزاد قربانی؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ سید محمد جواد میرزایی


8. تأثیر بستر موج‌دار مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 99-108

محبوبه غزالی؛ حسین صمدی بروجنی؛ بهزاد قربانی؛ روح الله فتاحی