نویسنده = حسن ترابی پوده
تعداد مقالات: 8
1. بهینه‌سازی شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ترکیبی ‏BB-CFO

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399

حسن ترابی پوده؛ علی شاکرمی؛ حجت اله یونسی؛ آزاده جباری


4. تحلیل روند تغییرات بارش کل و بارش مؤثر در کل ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-10

حسن ترابی پوده؛ فرهاد ایزدجو؛ پرستو همه زاده


5. ارزیابی الگویتم بهینه یابی نیروی مرکزی(CFO) در بهره برداری بهینه از سیستم های مخزنی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397

حسن ترابی پوده؛ پرستو همه زاده؛ حجت ا.. یونسی


6. تأثیر کاربرد همزمان کابل و طوقه در کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های سه‌تایی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395

علی نوری امام زاده یی؛ حسن ترابی؛ بهزاد قربانی؛ حجت الله یونسی


7. ارزیابی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در واسنجی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی SWAT

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 99-109

آزاده جباری؛ حسن ترابی پوده؛ مجید حسینی؛ امیر حمزه حقی آبی