نویسنده = عاطفه پرورش ریزی
تعداد مقالات: 5
3. شبیه‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در مجاورت ورودی کانال آبگیر سد انحرافی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 89-98

نرگس حسینی اصلی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ محمد رستمی؛ جواد فرهودی


4. طراحی و ارزیابی الگوریتم کنترل ‌پایین‌دست خودکار در بخشی از شبکه آبیاری دشت سرخس

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-68

عاطفه پرورش ریزی؛ سید محمد سید موسوی؛ سعید عیسی پور


5. بررسی عملکرد و پیشنهاد مناسب‌ترین سازه‌های کنترل در کانال‌های آبیاری با مدل هیدرودینامیک CanalMan

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-154

محسن صفوی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمدجواد منعم؛ عاطفه پرورش ریزی