نویسنده = شجاع قربانی دشتکی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین الگوی رطوبتی در خاکهای آب‌گریزشده توسط لجن فاضلاب شهری در جریان دو بعدی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ شجاع قربانی دشتکی


2. ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های ریزمقیاس‌سازی دمای هوای روزانه برای برخی از مناطق ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395

سیّد مجید میرلطیفی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ عدنان صادقی لاری؛ فرزین پرچمی عراقی


3. مقایسه کارآیی رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون درختی در برآورد هدایت‌آبی اشباع و پارامتر عکس طول‌درشت‌موئینگی خاک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 193-204

سیروس دهقانی بانیانی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جهانگرد محمدی؛ حبیب خداوردی‌لو


4. مقایسه‌ کارآیی برخی مدل‌های نفوذ آب به خاک در خاک‌های ورتی‌سول و غیر ورتی‌سول

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 187-196

حسین مرادی باصری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حبیب خداوردی‌لو؛ بیژن خلیل مقدم؛ جواد گیوی