نویسنده = عیسی معروف پور
تعداد مقالات: 6
1. بررسی انسداد نسبی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچه‌های پرورش ماهی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397

ارسلان فاریابی؛ بهزاد قربانی؛ عیسی معروف پور؛ برزان بهرامی کمانگر


2. بررسی دقت برخی از مدل‌های برآورد تلفات ناشی از تبخیر و باد در سیستم‌ آبیاری بارانی کلاسیک ثابت

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395

عیسی معروف پور؛ نسیبه آذربو؛ فروغ فرزان کیا؛ بهاره رستمیان


3. بررسی و ارزیابی فنی برخی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت کوهدشت

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395

عیسی معروف پور؛ عباس ملکی؛ زینب مولایی


4. بررسی وارزیابی فنی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای استان کردستان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 197-205

عیسی معروف پور؛ مهدی ابراهیم پور


5. تعیین مناسب‌ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم‌های آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 95-97

گوران یمین مشرفی؛ عیسی معروف پور؛ هوشنگ قمرنیا؛ ارسلان فاریابی


6. بررسی دقت مدل‌‌های انعکاس‌سنجی حوزه زمانی برای برآورد رطوبت خاک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 41-52

مریم مزیدی؛ عیسی معروف پور؛ بهمن بهرام‌نژاد