نویسنده = حامد نوذری
تعداد مقالات: 5
1. شبیه‌سازی کیفیت و کمیت زه‌آب خروجی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-9

جواد جعفری؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ حامد نوذری