نویسنده = منوچهر حیدرپور
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب معکوس و پله منفی ابتدایی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 35-43

10.22034/iwrj.2021.11163

کیخسرو صیادی؛ منوچهر حیدرپور؛ زهرا قدم پور


4. مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آب‌شستگی موضعی اطراف پایه پل

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-116

الهام ایزدی نیا؛ منوچهر حیدرپور


5. اصلاح معادله نفوذ کاستیاکوف جهت اعمال تاثیر رطوبت اولیه خاک

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 157-163

جهانشیر محمدزاده هابیلی؛ منوچهر حیدرپور


6. بررسی اثر کاربرد کاه جو به‌ عنوان فیلتر آلی برای کاهش نیترات آب زهکشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-96

شهاب انصاری؛ منوچهر حیدرپور؛ فرهاد موسوی


7. تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی


8. مطالعه آزمایشگاهی سرریزهای چندوجهی مثلثی در حضور پره‌های هادی جریان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-65

سیده زهرا حسینی تشنیزی؛ منوچهر حیدرپور؛ سید سعید اسلامیان


9. تعیین ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز نیم‌دایره ای و دریچه کشویی در کانال ‌دایره‌ای

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-155

منوچهر حیدرپور؛ سید حسین رضویان؛ یاسین حسینی


10. انتخاب روش مناسب برای کاهش طول اختلاط کامل در جریان آشفته در کانال مستطیلی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-18

عالیه سعادت پور؛ منوچهر حیدرپور؛ سید حسن طباطبائی