نویسنده = حجت قربانی واقعی
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز ابعادی الگوی خیسیدگی خاک از کپسول‎های رسی متخلخل

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

حجت قربانی واقعی؛ حسین علی بهرامی؛ فرزین نصیری صالح


2. ویژگی‌های‌‌ هیدرولیکی کپسول‌های رسی متخلخل و تاثیر آن بر توزیع رطوبت خاک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 131-140

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی؛ پروین علیزاده؛ فرزین نصیری