نویسنده = حسین ملکی نژاد
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر فیلم‌های شیمیایی بر کاهش تبخیر پساب‌های اسیدی مجتمع مس سرچشمه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 11-16

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیل زاده؛ خداکرم غریبی؛ ابوالفضل عزیزیان


4. ارزیابی روش‌های مختلف شبیه‌سازی هیدروگراف سیل با استفاده از بسته نرم افزاری HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چهل‌گزی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-38

مریم کریمی؛ حسین ملکی نژاد؛ هیراد عبقری؛ محمد صادق عزیزیان


5. بررسی شدت خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیک در حوضه چغلوندی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-72

حسین ملکی نژاد؛ مهدی سلیمانی‌مطلق