عنوان: مجله پژوهش آب ایران             سابقه مجله: از سال 1386          توالی چاپ: فصلنامه       

هزینه دسترسی مقالات: رایگان                  هزینه چاپ مقالات: 250 هزارتومان

رعایت اخلاق پژوهشی: تبعیت از COPE             نمایه سازی داوری مقالات : Publon

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب      

پایگاههای نمایه کننده: ISC, SID, Google Scholar, Magiran, Civilica, JREF

*********

نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله از ایمیل رسمی دانشگاه یا موسسه استفاده نمائید. این موضوع در مورد نویسنده مسئول الزامی است و در مورد سایر نویسندگان بشدت توصیه میشود.

******

شماره جاری: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 46، پاییز 1401 

2. بررسی برهمکنش تنش‌های خشکی و شوری بر رشد دانهال‌های پسته

10.22034/iwrj.2022.13817.2391

نجمه یرمی؛ هاجر رضانیا؛ ابوالفضل عزیزیان؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ علی اسدیان اردکانی


3. تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب باغات لیموترش در استان فارس

10.22034/iwrj.2022.13875.2400

محمد علی شاهرخ نیا؛ امیر اسلامی؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ فریبرز عباسی


تعداد مقالات: 724

زمان پذیرش: 48 روز

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان